The case is not issued certificates of land use rights

Under Article 19 of Decree No. 43/2014 / ND-CP detailing the implementation of the Land Law stipulates: The absence of certificate of land use rights and assets attached to the land as follows:
Organizations and community land allocation by the State to manage under the circumstances specified in Article 8 of the Law on Land.
Who are managing, use of agricultural land belonging to public land fund of the communes, wards and towns.The tenant, who rented land from land use, unless the lease or sublease of investors building business infrastructure in industrial zones, industrial parks, export processing zones, high-tech zone , economic sector.
Who receive land in farms, forestry farms, enterprises of agriculture, forestry, management of protection forests and special-use forest management boards.

two 3d humans carry a home in their hands
Who are using the land is not eligible for certificates of land use rights, ownership of houses and other assets attached to the land.
Land users are eligible for certificates of land use rights, ownership of houses and other assets attached to the land but has announced a decision to withdraw the land or the state agency having jurisdiction.
Organizations, communal People’s Committee assigned land by the State without collection of land use fees for use for the purpose of building public works including roads, water projects, resulting gasoline, oil, and gas; electricity transmission lines, the transmission of information; area outdoor recreation; cemetery, graveyard no business purpose.
Papers eligible to be granted certificates of land use rights, ownership of houses and other assets attached to the land under the 2013 Land Law.

the-case-is-not-issued-certificates-of-land-use-rights
As stipulated in Article 100 of the Land Law of 2013. Households and individuals are using stabilized soil which has one of the following documents shall be issued a certificate of land use rights, house ownership and other assets attached to the land and not pay land use fees:
“A) The papers on land use rights before October 15, 1993 by the competent authorities in the course of implementation of the land policy of the State of North Vietnam, the Provisional Revolutionary Government the Republic of South Vietnam and the State of the Socialist Republic of Vietnam;
b) Certificate of land use temporary agency competent State or registered in the register of land, cadastral register before October 15, 1993;
c) legal papers on inheritance or donation of land use rights or assets attached to land; home delivery papers gratitude, love attached to the land;
d) Papers transfer of land use rights, house purchase tied to the land prior to October 15, 1993 by commune-level People’s Committees confirmed as having been used before October 15, 1993;
e) Papers liquidation and sale of houses attached to residential land; papers to buy houses under state ownership in accordance with the law;
e) Documentation of land use rights by the competent authorities of the former regime for land use;
g) other documents established before October 15, 1993 as stipulated by the Government. ”
Households and individuals currently using land with one of the documents specified in paragraph 1 of this Article in writing stating the name of another person, together with papers on land use right transfer signed by the stakeholders, but before this law comes into effect yet implemented procedures for transfer of land use rights as prescribed by law and there is no dispute that the land will be granted certificates of land use rights, ownership of houses and other assets attached to the land and not pay land use fees.

Residential communities are using land with works being communal houses, temples, shrines, from the road, their churches; agricultural land specified in Clause 3 of Article 131 of this law and the land is not disputed, is the People’s Committee of the commune where the land is identified as land use for the community will be granted use rights certificate land, housing ownership and other assets attached to the land.

A land use right is distinct and separate from land ownership.

You would hardly expect otherwise in a country where all land is owned by the state or by ‘collectives’ (usually in cases involving the countryside). There is no private ownership of land.

A land use right is distinct and separate from land ownership. Similar to leasehold, the land use right is a property right enjoyed by private parties and protected by law. It is enforceable. However, compared with leasehold, it has significant restrictions and limitations, particularly when it comes to the use of the land (see below).

However, companies, organisations and individuals can own the buildings and structures over the land. So, how can they do this without owning the land itself? The answer is that they can buy or be granted ‘land use rights’.

a-land-use-right-is-distinct-and-separate-from-land-ownership

In addition, having a land use right does not include with it the right to use the natural resources, minerals or treasure under the land.

Generally, there are three types of land use rights that apply in the case of land use in cities: ‘granted’, ‘allocated’ and ‘tenant’ land use rights. They are different in how long they last, how they can be acquired and how much they can be acquired for, and how they can be marketed.

Granted land use right. This is the most common way to acquire a land use right from the state. In return for a fixed fee, the state, as the owner of the land and represented by the local land administration authority, can grant companies, organisations or individuals within or outside the territory of the PRC the exclusive right to use the land for a defined period. The maximum period of the GLUR depends upon the proposed use of the land:

  • Forty years for commercial, tourism and entertainment use;
  • Fifty years for industry, education, science, technology, culture, health and sports use; and
  • Seventy years for residential use.

An application to extend the GLUR must be made no later than one year before its expiry. When the parties renew the contract, another fee becomes payable. In cases where the GLUR is not renewed, all buildings, fixtures, structures and improvements over the land are taken back by the state without payment of compensation.

How can a private party enter into a land use right grant contract with the state? The possible ways include auction, tender or negotiation. However, the most common way is open competition, i.e. auction, tender or listing on the land use right exchange market. If the proposed project is for a commercial purpose, it is compulsory to go through the open competition.

所有権マンションに比べて

Cũng có khả năng là chi phí bảo trì được tăng thêm bởi lạm phát vì bản cập nhật của tiền thuê nhà là một lần trong ba năm bạn cũng phải giữ trong tâm trí. Như là những lợi ích của việc đầu tư, có một thực tế là không ai trong số các trung tâm thành phố thuê theo hợp đồng với nhà chung cư có thể dễ dàng từ bỏ nó bên thuê được ở một vị trí rất tốt của địa điểm. nguy cơ Vacancy nên được không ít. Ví dụ, trong năm 2003, Mitsubishi Estate ○○ bất động sản đã được đóng gói để bán là tổng số đơn vị 275 đơn vị, xây dựng T của tài sản là 187 đơn vị, còn 8 tòa nhà 780 Toto quyến rũ của các tài sản bất động sản M đã trở thành một chủ đề nóng trong năm 2007 174 tài sản cụ thể có cũng tốt. So với giá quyền sở hữu, 30% Toka thuê nhà định kỳ với lâu đài quyền, mà được cho là rẻ hơn 40% như tôi đã cố gắng để kiểm tra “giá công bằng”. Điều này rất dễ dàng để sử dụng một phương pháp giảm doanh thu được mô tả trong Akirahyo đầu tiên 1. Căn hộ cho thuê năm 5.000.000 ¥ của căn phòng với tháp Ginza, và tỷ suất vốn 5% mỗi năm, giá quyền sở hữu của chủ sở hữu phân khúc này, sẽ là 100 triệu yên từ cách tiếp cận thu nhập. Vì vậy, tôi nghĩ rằng căn hộ này giá bao nhiêu là hợp đồng thuê thường xuyên. Tiếp theo là các thuê mãi mãi của ¥ 5.000.000 nếu quyền sở hữu, 5 triệu yên tiền thuê nếu thuê theo hợp đồng được coi là sẽ hoàn thành trong 50 năm, và cố gắng để tính toán các giá trị chính trong tương lai sau 50 năm là 0 , giá trị lý thuyết đến 91.280.000 ¥. Đây là 91% giá sở hữu 100 triệu yên. giá căn hộ bán với thuê theo hợp đồng là, từ đó nó là 60% so với 70% của giá quyền sở hữu, có vẻ được định giá thấp đáng kể so với giá trị lý thuyết. Nếu thuê theo hợp đồng với các căn hộ sau khi tất cả những giao dịch mới nhất? Không, xin vui lòng chờ trong giây lát. Hãy kiểm tra nhiều hơn một chút. Mặc dù 5% trần lãi suất bằng cách sử dụng thời gian của quyền sở hữu đã được áp dụng trực tiếp trên một thuê nhà thường xuyên với các căn hộ ngay, thuê gánh nặng, nguy cơ gia tăng, rủi ro thanh khoản, xây dựng chi phí phá dỡ, nguy cơ suy thoái của tòa nhà khi các phương pháp tiếp cận thời hạn, vv Nếu sở hữu căn hộ đưa vào tài khoản các nguy cơ đó không tồn tại, cùng một tỷ lệ không áp dụng. Tóm lại, so với các quyền sở hữu các căn hộ, là nguy cơ của thuê giảm tăng đối với thời hạn. Nếu bạn điều chỉnh rủi ro này trong trần lãi suất, nó phải được cộng thêm một số phí bảo hiểm rủi ro cho các tỷ lệ sở hữu. Để tìm thấy tỷ lệ này, nếu bạn cố gắng để trở lại tính từ 70.000.000 ¥ của giá bán hàng, trần lãi suất lý thuyết đứng ở mức 6,89 phần trăm. Nếu giá bán là 8,17 phần trăm nếu trường hợp là 60 triệu yên. Ý chí chúng ta có thể giá cả hợp lý là bao nhiêu với những ý tưởng mà bạn có thể đầu tư vào thuê nhà định kỳ với căn hộ quyền sử dụng? Nếu bạn đặt mục tiêu lãi suất trần của thuê theo hợp đồng với các chung cư được sử dụng hẹn hò trở lại năm năm đến 10 phần trăm, giá mua là 49.310.000 ¥ nếu tiền thuê căn hộ 5.000.000 ¥ bên phải. Nếu bạn vì nó là để áp dụng trần lãi suất 8, 17% giảm giá giả định 4 tại thời điểm xây dựng mới, giá có thể được mua sẽ được 59.410.000 ¥.

Sử dụng chung cư làm cha mẹ rất dễ dàng, Bunkyo-ku, là ở đây! thế hệ cha mẹ tốt hơn là hầu hết sống khu vực an ninh dễ dàng hơn, Tokyo “Bunkyo”! gần như có giữa 23 phường của Tokyo, chúng tôi có liên lạc với Arakawa-ku, và Chiyoda-ku, và từng phường. Tại sao, là nó nữa của thế hệ con nuôi được thể sống cho … đã trở thành phường gần khu dân cư, đầy không khí bình tĩnh, bởi vì các cơ sở giáo dục và cơ sở y tế là rất lớn! Tôi nghĩ rằng nó sẽ được lưu trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như nhiệt đột ngột của con mình rằng có rất nhiều tổ chức y tế! Ngoài ra, từ các khu vườn để cảm nhận lịch sử phong phú tự nhiên là rải rác với rất nhiều, và quan điểm của cuộc sống mà là thoải mái! Ngoài ra còn có trong khu vực một số người nổi tiếng, người đã có khi nói Bunkyo-ku! Tại sao bạn không xem xét tất cả có nghĩa là bạn di chuyển đến đó Bunkyo-ku? Kể từ khi Công ty đã giới thiệu dồi dào các khuyến nghị nhà chung cư, chắc chắn một lần truy cập!

Chúng tôi đang trên thông tin căn hộ của Kawanishi! Trong trang web này, chúng tôi đang trên thông tin căn hộ của Kawanishi. Nếu bạn có người ở đó các bạn nghĩ rằng di chuyển của bạn, Tại sao không tìm nơi trú ẩn trong Kawanishi? Kawanishi City, được đặc trưng bởi cho dù đó là một môi trường thiên nhiên phong phú mà một phần trong đó được quy định tại các tỉnh Công viên Tự nhiên Inagawa thung lũng. Hơn nữa, bởi chức năng đô thị và chức năng thương mại đã được thực hiện, nó sẽ ít cảm thấy sự bất tiện này. Từ thực tế rằng có một môi trường sống tốt như vậy, tìm kiếm các căn hộ trong thành phố Kawanishi của các đề nghị. Ngoài ra, nếu căn hộ, vì nó là tuyệt vời trên bề mặt ngăn ngừa tội phạm so với một gia đình, bạn có thể sống với sự an tâm. Nếu phụ nữ và gia đình, vì các căn hộ đã được xuất sắc trong bề mặt phòng chống tội phạm được đề nghị, xin đi tìm chỗ trú mưa đầu tiên trong trang web này.

Higashi của sự quyến rũ là một thành phố nổi tiếng như [thị trấn sản xuất]. Là một thành phố sản xuất của mình, nó đã được nhiều người biết đến. Thuê trong đó Higashi-Osaka City, khi nó đã được mua đất, tại sao không tìm kiếm từ các trang web trong công ty của chúng tôi? Vì vậy, chúng tôi đã đặt rất nhiều thông tin bất động sản, đầu tiên tôi nghĩ rằng bạn sẽ có quyền truy cập vào không ngần ngại web. Bên cạnh đó, nhà chung cư, vì vậy chúng tôi đã đặt mua một căn biệt thự cải tạo, tại sao không có cũng có một cái nhìn với nhau. Ở đây nếu điều Higashi thông tin chung cư